Vola art _ of _ deco
cart8 0 Twój koszyk
3 Moje konto
Napisz do nas
4 Info

DEFINICJE

 

 1.     Klient/Zamawiający:  Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2.     Sprzedawca:  Firma Karibia Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej, właściciel sklepu internetowego VOLA;
 3.     Kodeks Cywilny: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4.     Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://shop.vola.com.pl/.
 5.     Sklep internetowy (Sklep): Serwis internetowy dostępny pod adresem www.shop.vola.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 6.     Towar: produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 7.     Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Karibia Sp. z o.o. (Właścicielem Sklepu internetowego www.shop.vola.com.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8.     Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej: ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 9.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10.   Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 11.   RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 12.   Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.     Właścicielem sklepu internetowego VOLA jest firma Karibia Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Fabrycznej 11, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź - Śródmieście XX wydz. KRS pod numerem 0000184836, NIP 771-10-19-026 REGON 590393206.
 2.     Karibia Sp. z o.o. zajmuje się produkcją produktów i prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na świecie. Kraje zostały wyszczególnione w zakładce Terminy i ceny dostaw.
 3.     Kontakt ze sklepem VOLA jest możliwy za pośrednictwem:
 4.     Ceny w Sklepie Internetowym shop.vola.com.pl wyrażone są w złotych polskich lub w innych walutach i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które dostępne są w zakładce Terminy i ceny dostaw. Ceny zawarte w powyższej zakładce stanowi integralną część regulaminu.
 5.     Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu VOLA nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6.     Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego wiadomości e-mail. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.
 • e-mail: shop@vola.com.pl
 • tel: +48 603 994 800, w godz. od 8:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych)

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1.     Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z faktem zapoznania się oraz akceptacji przez Klienta niniejszego regulaminu.
 3.     Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony shop.vola.com.pl.
 4.     Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail.
 5.     Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6.     W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w przeciągu 24h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować  z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 7.     Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu "Dodaj do koszyka".
 8.     Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia", w wyniku której Zamawiający jest przekierowany do opcji logowania bądź uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i Odbiorcy.
 9.     W kolejnym etapie Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 10.   Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych, oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki poufności.
 11.   Na koniec Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku "Złóż zamówienie".
 12.   Po złożeniu zamówienia na stronie shop.vola.com.pl wyświetla się informacja o wysłaniu wiadomości e-mail, potwierdzającej złożenie zamówienia oraz link służący do sprawdzania statusu zamówienia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 

 1.     Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2.     Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 7 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich, dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4.     Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 5.     Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych lub potwierdzenia zgodności zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem.
 6.     Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7.     Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę (firmę kurierską). Szczegóły dotyczące terminów realizacji dostaw, dostępne są w zakładce Terminy i ceny dostaw, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 8.     Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny dostaw przesyłek wg regulaminów wewnętrznych dostarczyciela - wybranej firmy kurierskiej.
 9.     Firma kurierska podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.
 10.   Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności dostarczyciela.
 11.   Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na shop.vola.com.pl
 12.   Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową do osoby składającej zamówienie.
 13.   Uwagi podane przez Zamawiającego w polu "Komentarz", Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości - nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego, i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
 14.   Produkty posiadają znaki graficzne producenta, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom. Informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną: +48 603 994 800 lub pod adresem e-mail: shop@vola.com.pl.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1.     Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
 2.     Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko określonych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami (chyba, że warunki danej promocji pozwalają na takie odstępstwa).
 • przelewem poprzez system PayU lub PayPal.
 • przy odbiorze: należność pobiera kurier.
 • kartą kredytową - poprzez internetowy system płatności internetowych PayU.

 

WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

       Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które wynoszą:

 • 25 PLN dla przesyłki kurierskiej lub 30 PLN dla przesyłki kurierskiej pobraniowej, przesyłka krajowa
 • 60 PLN dla przesyłki kurierskiej międzynarodowej.

 

ZWROTY, REKLAMACJE

 

            Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.

 1.     Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 2.     W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów. 
 3.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. 
 4.     Zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 14 dni od dostarczenia. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 5.     W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
 6.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
 7.     Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na które Sklep dokona zwrotu płatności.
 8.     Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 9.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 10.   Przed odesłaniem towaru do sklepu należy go właściwie zabezpieczyć.
 11.   W przypadku stwierdzenia  wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego w ciągu dwóch lat  może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
 12.   Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zadośćuczynienia. 
 13.   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 14.   Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady towaru, Sprzedający może zażądać zwrotu reklamowanego towaru na adres: Karibia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 11, 97-371 Wola Krzysztoporska.
 15.   Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Klienta. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
 16.   Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem. Koszty przesyłki zwrotnej wadliwego towaru ponosi Sprzedający.
 17.   Karibia Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny
 18.   W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Karibia Sp. z o.o.) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.

 

DANE OSOBOWE

 

 1.     Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Karibia Sp. z o.o.
 2.     Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe oraz realizacji zamówień przez Karibia Sp. z o.o. i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3.     Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 4.     Karibia Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Karibia Sp. z o.o. zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

           

            Informujemy, że:

            1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych       osobowych wyrażonej powyżej jest

Karibia Sp. z o.o., właściciel marki VOLA. art of deco, z siedzibą w 97-371 Wola Krzysztoporska, ul.Fabryczna 11, NIP 771-10-19-026, REGON 590393206

            2. Celem zbierania danych jest: Realizacja i obsługa zamówień sklepu internetowego    marki VOLA. art of deco, znajdującego się pod adresem www.shop.vola.com.pl oraz związanych z tym  działań marketingowych.

            3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania   przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

            4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień złożonych w sklepie  internetowym marki VOLA pod adresem www.shop.vola.com.pl. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Państwa zamówień.

            5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

            6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

            7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa   trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

            8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

 1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 2.     Sklep działa zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019.
 3.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Ustawa o prawach konsumentów.

 

Regulamin obowiązuje w tej wersji od dnia: 01.01.2023 r.

 

 

 

Koszyk

Koszyk jest pusty

3

Szukaj

Najpopularniejsze frazy wyszukiwania:

Twoje konto klienta

Nie masz jeszcze konta klienta?
Utwórz je już teraz!
4